Тренинг семинари:

  • Берлин, Германија 16-17/3/2017
  • Торино, Италија 6-8/10/2016
  • Тулуз, Франција 02-03/06/2016