Тренинг семинари:
  • Софија, Бугарија 11-12/02/2016

  • Берлин, Германија 16-17/3/2017

  • Торино, Италија 6-8/10/2016

  • Тулуз, Франција 02-03/06/2016